Ký kết hợp đồng đối tác chiến lược

Ngày 19 tháng 6 năm 2016, tại Văn phòng NICON, Ông Võ Trí Nguyên – NICON và Mr.Yoshihiro Mori – Tập đoàn Công nghiệp Mori đã ký hợp đồng hợp tác. Với hợp đồng này, Tập đoàn Công nghiệp Mori trở thành một đối tác chiến lược của NICON.

Tập đoàn Công nghiệp Mori là một tập đoàn lớn, được thành lập từ năm 1955, hoạt động kinh doanh trong nhiều mặt hàng liên quan đến xây dựng, nông nghiệp, bán lẻ, nhà hàng, vận tải… Tập đoàn Công nghiệp Mori có 18 công ty trên khắp Nhật Bản

Với sự hợp tác với tập đoàn Mori, NICON được sự hỗ trợ lớn về Nhân lực, Công nghệ, Tài chính… Điều đó sẽ làm cho NICON phát triển nhanh chóng trở thành công ty lớn và lớn mạnh hơn.