Nhà máy Gói và Cuốn

Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Nicon và Gói và Cuốn làm lễ khởi công nhà máy trung tâm tại Linh Đông, Thủ Đức HCM.