Nhà máy Tân Thành Long

Ngày 23 tháng 11 năm 2016, Nicon và Tân Thành Long làm lễ khởi công nhà máy tại KCN Cầu Tràm, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An