Nhà xưởng công ty VDA-HCM

Ngày 23 tháng 12 năm 2016,  NICON và VDA-HCM làm lễ khởi công nhà xưởng tại KCN Cầu Tràm, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.