Nhà máy SCON

Ngày 22 tháng 5 năm 2017, Công ty Nicon và Scon đã tổ chức buổi lễ khởi công nhà máy mới với diện tích 8337 m2 tại số 6, đường số 29, khu công nghiệp VSIP IIA, Tỉnh Bình Dương.

file-2-969x650