Nhà Máy Sản Xuất Bao Bì AMIBA

Vào ngày 29 tháng 12 năm 2017. Công ty NICON và công ty AMIBA đã tổ chức buổi lễ khởi công Nhà Máy Sản Xuất Bao Bì AMIBA với diện tích là 2ha tại khu công nghiệp Việt Nam- Singapore II.A , thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

8