gần

Dự án

Đối tác

Eximbank

Eximbank

Military Bank

Military Bank

Asia Commercial Bank

Asia Commercial Bank

 

 

Event

Nhà máy AMIBA

Vào ngày 29 tháng 12 năm 2017. Công ty NICON và AMIBA đã tổ chức buổi lễ khởi công cho […]

Read More

Nhà máy SCON

Ngày 22 tháng 5 năm 2017, Công ty Nicon và Scon đã tổ chức buổi lễ khởi công nhà máy […]

Read More

Nhà xưởng công ty VDA-HCM

Ngày 23 tháng 12 năm 2016,  NICON và VDA-HCM làm lễ khởi công nhà xưởng tại KCN Cầu Tràm, Huyện Cần […]

Read More

Nhà máy Tân Thành Long

Ngày 23 tháng 11 năm 2016, Nicon và Tân Thành Long làm lễ khởi công nhà máy tại KCN Cầu […]

Read More