gần

Dự án

Đối tác

Eximbank

Eximbank

Military Bank

Military Bank

Asia Commercial Bank

Asia Commercial Bank

 

 

Event

Hoàn thành phần xây dựng và kèo thép nhà máy sản xuất bao bì AMIBA

Tính đến cuối tháng 7 năm 2018, Cty Nicon đã hoàn thành xong phần xây dựng và kèo thép cho […]

Read More

Nhà Máy Sản Xuất Bao Bì AMIBA

Vào ngày 29 tháng 12 năm 2017. Công ty NICON và công ty AMIBA đã tổ chức buổi lễ khởi công Nhà […]

Read More

Nhà máy SCON

Ngày 22 tháng 5 năm 2017, Công ty Nicon và Scon đã tổ chức buổi lễ khởi công nhà máy […]

Read More

Nhà xưởng công ty VDA-HCM

Ngày 23 tháng 12 năm 2016,  NICON và VDA-HCM làm lễ khởi công nhà xưởng tại KCN Cầu Tràm, Huyện Cần […]

Read More