CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A

Tên dự án  Nhà máy dược phẩm AMPHARCO U.S.A
Khách hàng: Công ty cổ phần dược phẩm AMPHARCO U.S.A

Địa điểm: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Quy mô dự án: 2500 m2
Hợp đồng: Thi công