CỬA HÀNG MEDICARE

Tên dự án: Cửa hàng Medicare
Khách hàng: Công ty Medicare
Địa điểm: G3, Aeon Mall Bình Dương Canary
Quy mô dự án: 250 m2
Hợp đồng: Thiết kế và thi công