K&V BATTERY

Tên dự án: Nhà máy & Văn phòng K & V Battery
Khách hàng: K & V Battery Co., LTD (Hàn Quốc)
Địa điểm: Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương
Quy mô dự án: 9.000 m2
Hợp đồng: Thiết kế và thi công