NHÀ HÀNG OKONOMIYAKI

Tên dự án: Nhà hàng konimiyaki
Khách hàng: Nhà hàng Okonomiyaki
Địa điểm: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Quy mô dự án: 400 m2
Hợp đồng: Thiết kế

2 1  5 4 3