Nhà mẫu Thủ Thiêm Dragon

Căn hộ

Tên dự án  Nhà mẫu Thủ Thiêm Gragon
Khách hàng: Công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm

Địa điểm: Quận 2, TP HCM
Quy mô dự án:  800 m2
Hợp đồng: Thi công

4 3 2 1