NHÀ MÁY BMT

Tên dự án: NHÀ MÁY BMT

Khách hàng: Công ty TNHH BMT
Địa điểm: số 51, 52 Nhựt Chánh Khu công nghiệp-Bến Lức tỉnh Long An
Quy mô dự án: 25.000 m2
Hợp đồng: Bê tông Nhựa nóng