NHÀ MÁY CÔNG TY INAHVINA

 

Tên dự án: Nhà máy INAHVINA

Khách hàng: Nhà máy Công ty TNHH INAHVINA
Địa điểm:
Quy mô dự án: 6.000 m2
Hợp đồng: Thiết kế và thi công