NHÀ MÁY CÔNG TY NAM HÀ VIỆT

 

Tên dự án: NHÀ MÁY CÔNG TY NAM HÀ VIỆT
Khách hàng: Công ty TNHH Nam Hà Việt
Địa điểm: Khu công nghiệp Rạch Bắp, Bến Cát – Tỉnh Bình Dương
Quy mô dự án:
Sản phẩm: Thanh hàn