Nhà Máy Công Ty SCON

Nhà máy

Tên dự án:   Nhà Máy SCON
Khách hàng: Công ty TNHH SCON

Địa điểm: KCN VSIP IIA, Tỉnh Bình Dương
Quy mô dự án: 8337.4 m2
Hợp đồng: Thiết kế và Thi công

SCON-969x650 file-3-969x650 file-2-969x650 file-1-969x650 4 3 2 1