NHÀ MÁY ĐÔNG NHÂN

 

Tên dự án: NHÀ MÁY ĐỒNG NHÂN
Khách hàng: Công ty TNHH Đồng Nhân
Địa điểm: Số B6, B7, B8, B9, B10 Phố 4 – Khu công nghiệp Thịnh Phát – Bến Lức – Tỉnh Long An
Quy mô dự án: 24.000 m2
Hợp đồng: Bê tông nhẹ