NHÀ MÁY DREAM MEKONG

Tên dự án: Factory of dream Mekong
Khách hàng: Dream Mekong Viet nam (Hàn Quốc)
Địa điểm: Tỉnh Tiền Giang
Quy mô dự án: 66.000 m2
Hợp đồng: Thiết kế và thi công