NHÀ MÁY JS

Tên dự án: Nhà máy JS
Khách hàng: Công ty JS
Địa điểm: Mỹ Phước 2 Khu công nghiệp, Tỉnh Bình Dương
Quy mô dự án: 25.000 m2
Hợp đồng: Thiết kế