NHÀ MÁY LÂM HIỆP HƯNG

Tên dự án: Nhà máy Lâm Hiệp Hưng

Khách hàng: Công ty TNHH Lâm Hiệp Hưng & Công ty TNHH Tân Toàn Phát

Địa điểm: Tỉnh Bình Dương

Quy mô dự án: 18.000 m2

Hợp đồng: Thiết kế

tong the 2 - Copy4 - Copy6 5  4 3 2 1