NHÀ XƯỞNG CÔNG TY VDA-HCM

Tên dự án:   Nhà xưởng công ty VDA-HCM
Khách hàng: Công ty TNHH đầu tư và phát triển hệ thống phân phối VDA-HCM

Địa điểm: KCN Cầu Tràm, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Quy mô dự án: 7.040 m2
Hợp đồng: Thiết kế và Thi công