QUÁN CÀ PHÊ STC

Tên dự án: STC Canteen – Coffee

Khách hàng: Công ty Sao Phương Nam

Địa điểm: Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Quy mô dự án: 10.000 m2

Hợp đồng: Thiết kế

31