SUZUKI SHOWROOM

Tên dự án: Suzuki Showroom
Khách hàng: Công ty Suzuki
Địa điểm: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Quy mô dự án: 500 m2
Hợp đồng: Thiết kế