TRƯỜNG QUỐC TẾ ACG

Tên dự án: Trường Quốc tế ACG
Khách hàng: Trường ACG
Địa điểm: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Quy mô dự án: 4200 m2
Hợp đồng: Thiết kế kỹ thuật